Parasta sinun terveydellesi -blogi

Henkilökohtainen avustaja kotiin - ehkä sinullakin on oikeus saada avustaja?

Henkilökohtainen avustaja kotiin tarjoaa apuaan jokapäiväisissä tehtävissä, jossa otetaan huomioon tuettavan henkilön toimintarajoitteet ja kannustetaan häntä elämään mahdollisimman itsenäisesti henkilökohtaisista rajoituksista huolimatta.

Henkilökohtainen apu voi olla esimerkiksi tukea opiskelussa, työssä, peseytymisessä tai ostoksilla käymisessä. Tukea voidaan tarjota myös liikuntaan, kotitöihin tai harrastuksiin. Vaikka henkilökohtaiset avustajat eivät yleensä ole sairaanhoitajia, he voivat tarvittaessa tehdä myös pieniä hoitotehtäviä. Jokainen hoitosuhde alkaa avustettavan tarpeiden arvioinnilla, mukaan lukien palveluntarve, hoitoaikaa koskevat mieltymykset ja henkilökohtaista avustajaa koskevat toiveet.  

Avustajat voivat olla suureksi avuksi myös luottamusta vaativissa tehtävissä, kuten apteekissa, sosiaalitoimistossa, pankissa asioinnissa. Henkilökohtainen avustajasi voi jopa lähteä avustettavan kanssa matkalle, jos se sopii molemmille osapuolille.

Miten saada henkilökohtainen avustaja kotiin?

Saatat olla oikeutettu henkilökohtaiseen avustajaan, jos et vammaisuuden tai pitkäaikaissairauden vuoksi kykene suoriutumaan päivittäisistä elintoiminnoista ilman apua tai tukea. Suosittelemme, että otat yhteyttä paikalliseen vammaisten tukipalveluun ja kysyt, miten voit hakea tukea, sillä kunnat myöntävät henkilökohtaisia avustusseteleitä. Näillä seteleillä voi ostaa palveluita yksityisiltä yrityksiltä, joten kun sinulla on henkilökohtaisen avun palveluseteli, voit valita haluamasi palveluntarjoajan. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan ja kysy neuvoja siitä, miten saat henkilökohtaisen avustajan kotiisi.

Voit myös hakea tukea kunnan valitsemalta palveluntarjoajalta. Kolmas vaihtoehto on ottaa henkilökohtainen avustaja yksityisesti kotiisi. Tämä tarkoittaa sitä, että läheisesi saa tehtäväkseen auttaa ja tukea sinua jokapäiväisessä elämässäsi.

Henkilökohtainen avustaja kotiin ei ole sairaanhoitaja

Henkilökohtainen avustaja on ei-ammattimainen palvelu, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin. Henkilökohtainen apu kattaa yleensä vanhukset, pitkäaikaissairaat ja kehitysvammaiset, mutta se voi itse asiassa koskea ketä tahansa, joka on jostain syystä työkyvytön.

Hoitajan tehtävänä ei ole olla omaishoitaja, vaan tehdä asiakkaan jokapäiväisestä elämästä mielekkäämpää. Tuetun asumisen palvelut eivät ole terapiapalvelu, vaan palvelu, joka tukee ihmisiä selviytymään kotona. Asiakkailla voi olla esimerkiksi vaikeuksia itsemääräämisoikeudessa tai kommunikoinnissa. Henkilökohtaisen avustajan tukena toimii asiakkaan tuntema henkilö, joka voi täydentää kotihoidon tarjoamaa hoitoa.

Henkilökohtaisen avustajan päätavoitteena on siis auttaa asianomaista henkilöä elämään itseohjautuvaa elämää kotona ja kodin ulkopuolella. Olipa kyse sitten sosiaalisesta kanssakäymisestä tai arkielämän hallinnasta. Tärkeintä on, että avustaja ja vastaanottaja löytävät yhteisen sävelen ja että heillä on samat mieltymykset, sillä niin rakennetaan pitkäaikaisia ja luotettavia asiakassuhteita. Avustaja.fi Avustajapalvelut tarjoaa henkilökohtaisen avustajan kotiin, erilaisia tarpeita kattamaan. 


jaa