Parasta sinun terveydellesi -blogi

Autoklaavit ja niiden huolto

Autoklaavi on kannella suljettava ilmatiivis paineastia ts. painehöyrylaite, ja lääketeollisuudessa sitä käytetään välineiden sterilisaatioon. Autoklaavissa muodostuu kuumaa vesihöyryä, joka on lämpötilaltaan noin +120°C ja sillä voidaan sterilisoida välineitä ja astioita. Jos olet kiinnostunut välinehuollosta ja siinä käytettävistä laitteista, tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on välinehuolto, autoklaavit ja autoklaavien huolto.

Välinehuollolla on tärkeä osa infektioiden leviämisen estämisessä

Välinehuolto on oma erikoistunut alansa, joka toimii terveydenhuollon ja tutkimusorganisaatioiden tukipalveluna. Välinehuollon tuottamat palvelut ovat olennaisen tärkeässä osassa tartuntojen ehkäisyssä. Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä ja toimivia välineitä ja sen tarkoitus on aseptiikan toteutuminen ja infektioiden leviämisen estäminen. Riippuen instituutiosta, jossa välinehuoltoa tehdään, voidaan sen toimenkuvaan sisällyttää myös muita logistisia tehtäviä, kuten esimerkiksi tavaroiden hankintaa ja vastaanottamista, varastointia, tuotteiden kokoamista ja niiden toimittamista asiakkaille.

Miten välinehuolto toteutetaan

Välinehuolto toteutetaan jakamalla välinehuoltotila eri osioihin, jotka ovat erilaisia puhtausalueita. Yleensä puhtausalueita on kolme: likainen alue, puhdas alue ja steriili alue ja näiden lisäksi puhdas alue, josta tarvikkeet lähtevät jakeluun. Likaisella alueella otetaan vastaan likaiset välineet, lajitellaan ne, puhdistetaan sekä välineet, kuljetusvaunut ja laatikot. Likaisella alueella sijaitsevat kaikki puhdistukseen käytettävät laitteet ja pesu- ja desinfektiokoneet, kuten esimerkiksi autoklaavit. Puhtaalla alueella on varasto välineille ja siellä suoritetaan välineiden kuivaus, tarkastus, lajittelu ja pakkaus. Puhtaalla alueella voi olla myös henkilöstön toimisto- ja sosiaalitilat. Steriilillä alueella steriloidaan välineet ja siellä on varasto steriileille välineille jakelutiloineen. Välinehuollon toteuttavat välinehuoltajat, joilla täytyy olla alan pätevyys, joka tarkoittaa yleensä välinehuoltoalan perustutkintoa. Välineiden puhtaus ja steriiliys ovat tärkeässä osassa infektioiden hallinnassa, bakteerien leviämisen estämisessä ja laadukkaassa tutkimustyössä.

Välinehuollon laitteet vaativat säännöllistä huoltoa

Että välinehuolto toimii optimaalisella tasolla, täytyy siinä käytettävien laitteiden olla hyvässä toimintakunnossa. Kaikki välinehuollossa käytettävät koneet ja laiteet, kuten esimerkiksi autoklaavit vaativat säännöllistä huoltoa. Huolto toteutetaan laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti ja sillä varmistetaan laitteen sterilointiominaisuuksien toiminta sekä välttämättömät vara- ja kulutusosavaihdot. Huollossa tarkistetaan myös laitteen toiminta ja yleiskunto, vaihdetaan tiivisteet, viedään läpi testiohjelma, vaihdetaan suodattimet, tarkistetaan letkut ja sähköliitokset, tarkistetaan oven lukitusmekanismin toimivuus ja puhdistetaan laite sekä säädetään laitetta tarpeen mukaan. Finstec Oy myy ja huoltaa desinfiointilaitteet.


jaa