Parasta sinun terveydellesi -blogi

Kotihoito on tärkeää työtä vanhusten hyvinvoinnin kannalta

Mitä tehdä, jos vanhus ei pärjää enää yksin kotona? Kun ihminen vanhenee ja toimintakyky heikkenee paljon, kotiapu vanhukselle voi tulla ajankohtaiseksi. Kotihoidon tarve voi olla tilapäistä tai säännöllistä, riippuen vanhuksen kunnosta. Ennen kotihoidon aloittamista tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus.

Kotihoito määritellään kotihoidon ja laitoshoidon yhdistelmäksi. Kotihoito on siis asiakkaalle tarjottavien hoitotoimenpiteiden kokonaisuus, joka perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, jonka tekee aina kotikunnan palveluohjaaja.

Kuka voi saada kotihoitoa?

Kotihoitoa on tarjolla iäkkäille, vammaisille tai muuten toimintakyvyttömille henkilöille. Kotiapu vanhukselle on luotet­ta­vaa apua arkiseen elämään. Yleensä kotihoito myös raportoi vanhuksen terveydentilasta omaisille, varsinkin silloin kun he havaitsevat muutoksia asiakkaan toimintakyvyssä tai missä tahansa muussa kotona asumiseen liittyvässä.

Kotihoito auttaa asiakkaita myös lääkityksen kanssa ja seuraa heidän terveyttään kotikäynneillä. Kotihoitopalveluja tarjotaan asiakkaille, jotka tarvitsevat hoitoa ja tukea päivittäisissä toimissa. Näihin kuuluvat pukeutuminen, peseytyminen, käymälään meno, lääkityksen hallinta ja henkilökohtaiset hoitotoimenpiteet.

Mitä kotihoitoon sisältyy?

Vanhusten kotihoito voi sisältää esimerkiksi henkilökohtaisen hygienian hoitoa sekä lääkehoidon toteutusta ja seurantaa. Myös verenpaineen- ja verensokerin mittaukset sekä haavahoito ja mahdolliset pistoshoidot voivat olla kotihoidon tehtäviä vanhustyössä.

Kotihoito pyrkii kannustamaan vanhusta ulkoiluun ja avustaa ruokailussa. Kotihoito eroaa henkilökohtaisesta avustajasta siten että avustajat auttavat vanhuksia sosialisoitumaan ja ovat avuksi esimerkiksi harrastustoiminnassa. Kotihoito keskittyy enemmän sairaanhoitoon, mutta monilla kotihoidon asiakkailla on myös henkilökohtainen avustaja.

Kunnan järjestämä kotihoito kattaa pelkästään välttämättömän avuntarpeen, johon ei sisälly esimerkiksi siivous, seuranpito tai riittävä ulkoilu. Välttämättömäksi avuntarpeeksi lasketaan esimerkiksi lääkehoito, hygieniasta huolehtiminen sekä WC-käynneissä avustaminen. Kotiapu vanhukselle on taas yksityissektorin tuottamaa, ja siihen voi sisältyä siivousta, enemmän ulkoilua sekä sosialisointia.

Kotihoidon palvelutarpeen arviointi ja aloitus

Kotihoidon tai kotiavun suunnittelu usein aloitetaan tutustumiskäynnillä. Tutustumiskäynnin tavoite on kirjata ylös toiveet ja suunnitelma vanhuksen hoidon tulevaisuutta varten. Suunnitelmaa voidaan muokata jatkossa, hoidon tarpeiden muuttuessa. Tutustumiskäynnillä on mukana yleensä vanhuksen lähiomainen. Kun palvelun tarve on arvioitu, osallistuu kotihoitoa tarvitsevan kunta kustannuksiin. Kunnan myöntämän tuen määrä riippuu vanhuksen omasta tulotasosta. Kunta voi myös myöntää palvelusetelin, jolla voidaan ostaa kotihoitoa yksityiseltä palveluntarjoajalta. Akson tarjoaa kotihoito- ja hoivapalveluita. 


jaa