Parasta sinun terveydellesi -blogi

Hoivapalvelu vanhukselle auttaa ikäihmisiä arkisissa askareissa tai tarjoaa sairaanhoitoa

Hoivapalvelu vanhukselle auttaa päivittäisissä askareissa silloin, kun vanhukset eivät selviydy niistä yksin tai läheisensä avustuksella. Hoivapalveluiden tarkoituksena on että sinua tai läheistäsi palvelee aina pätevä hoitaja. Saatavilla on myös erilaisia apuvälineitä ja hoitolaitteita, jotka auttavat vanhuksia päivittäisessä elämässä. Hoivapalvelu tarjoaa yleensä palveluitaan, huolenpitoa ja apua yli 65-vuotiaille. Hoito perustuu asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon potilaan omat voimavarat.

Hoivapalvelu vanhukselle on yleensä kuntien tukemaa palvelua

Hoivapalvelu laatii henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Osapuolet sopivat erikseen tarvittavista hoidoista, palveluista ja tuesta. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan sopimuksen mukaan tai tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Palvelut tuotetaan, joko asiakkaan omakustantamana tai myöntämällä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvittavan avun kotikaupunkinsa hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin arvo määräytyy kotihoidon maksun mukaan. Tapaamisten kesto voi olla yksilöstä riippuen koko päivän mittainen tai vain nopea puolentunnin tarkistuskäynti. Hoivapalvelu vanhukselle tukee asiakkaitaan sekä heidän omaisiaan jokapäiväisessä elämässä. Yleensä palvelun tarve arvioidaan asiakkaalle, ilmaisella arviointikäynnillä.

Kotihoidon tehtävät

Hoivapalveluiden päätehtävä on tukea heidän asiakkaidensa itsenäistä asumista mahdollisimman pitkään, vaalien heidän vapaata tahtoaan ja rutiineitaan. Kotipalveluihin voi sisältyä rutiininomaista kodinhoitoa, kuten pieniä kotitöitä, siivousta ja pyykinpesua. Hoivapalvelut auttavat myös asiakkaitaan huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniastaan sekä avustavat kaikenlaisessa asioinnissa, kuten tukien hakemisessa tai ruokaostosten tekemisessä. Tavoitteena on siis tarjota vanhuksille henkilökohtaista palvelua, jossa kunnioitetaan ikääntyneiden toiveita. Jos henkilö haluaa, voidaan esimerkiksi valmistaa aterioita yhdessä, käydä yhdessä ostoksilla tai apteekissa.

Sairaanhoitaja kotiin

Jokapäiväisissä askareissa avustamisen lisäksi vanhusten hoitopalveluihin kuuluu kotihoito. Kotiin tulevat hoitajat auttavat yleisissä terveystarkastuksissa ja pienissä hoitotoimenpiteissä, kuten lääkkeiden antamisessa, haavojen hoidossa ja verinäytteiden ottamisessa. Kotisairaanhoitopalvelut sisältävät myös apteekkikäynnit, lääkkeiden annostelun ja vaikuttavuuden arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen. Sairaanhoitaja voi ottaa myös pikanäytteitä, antaa injektioita sekä hoitaa haavoja. Kotihoito tarkoittaa kotona selviytymisen tukemista ja sairauden hallintaa yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Tärkeä osa vanhusten kotihoitoa on seuloa muistisairauksia erilaisilla muistitesteillä ja verikokeilla sekä seurata hoidon etenemistä. Jos sinulla on muistihäiriöitä tai läheisesi toimintakyky on heikentynyt, ota yhteyttä vanhuksille tarkoitettuihin hoivapalveluihin. Lumina Care Oy tarjoaa korkealaatuisia kotihoito- ja hoivapalveluita Helsingissä. 


jaa