Posts

LPG-vartalohoito vaatii tekniikka ja taitoa

Lipomassage eli lyhennettynä LPG kehitettiin Ranskassa 1980-luvulla alun perin palovammojen aiheuttaman ihon arpikudoksen käsittelyyn. Tämä neljäkymmentävuotias hoitomuoto on sittemmin laajentunut arpikudoksen hoidosta muidenkin kehon osien hoitoon. Vaikuttavana tekniikkana LPG:ssä toimii alipaine, joka saadaan aikaan moottoroiduilla imurullilla. Nykyään LPG lukeutuu lääketieteellisiin hoitomuotoihin, jota antavat koulutetut fysioterapeutit. Hoitoon hakeutuminen Mikäli LPG-terapia tulee potilaalle lääkärin määräyksestä, hoito tai osa sitä on sairausvakuutuksen korvauksen piirissä. Usein tällainen määräys voi tulla kirurgisen toimenpiteen seurauksena, jolloin leikkausarpi käsitellään siten, että kiristävään arpikudokseen saadaan joustoa.

Lääkkeiden kotiinkuljetus onnistuu monella tavalla

Lääkkeiden ja apteekkituotteiden ostaminen on helpottunut nettiapteekkien yleistymisen myötä. Monella apteekilla on nykyään myös verkkoapteekki, josta lääkkeet ja apteekkituotteet voi tilata kotiin ja niiden toimitustavan voi myös valita vapaasti. Verkkoapteekin tuotteet voidaan myös toimittaa noutopisteeseen tai tilata apteekkiin, josta ne voi käydä itse noutamassa. Verkkoapteekin palvelut ja lääkkeiden kotiin kuljetus ovat aiheina tämänkertaisessa kirjoituksessa. Toivottavasti löydät blogista hyödyllistä tietoa aiheesta. Tarkemmat tiedot oman lähiapteekkisi verkkoapteekin tilaus-, toimitus- ja lääkkeiden kotiinkuljetusvaihtoehdoista saat apteekin verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä apteekkiin.

Hoivapalvelu vanhukselle auttaa ikäihmisiä arkisissa askareissa tai tarjoaa sairaanhoitoa

Hoivapalvelu vanhukselle auttaa päivittäisissä askareissa silloin, kun vanhukset eivät selviydy niistä yksin tai läheisensä avustuksella. Hoivapalveluiden tarkoituksena on että sinua tai läheistäsi palvelee aina pätevä hoitaja. Saatavilla on myös erilaisia apuvälineitä ja hoitolaitteita, jotka auttavat vanhuksia päivittäisessä elämässä. Hoivapalvelu tarjoaa yleensä palveluitaan, huolenpitoa ja apua yli 65-vuotiaille. Hoito perustuu asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon potilaan omat voimavarat. Hoivapalvelu vanhukselle on yleensä kuntien tukemaa palvelua Hoivapalvelu laatii henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa.

Kipulääkkeet vaikuttavat eri tavoilla

Lähes kaikilla meistä on tullut elämässä eteen erilaisia tilanteita, joissa olemme turvautuneet kipulääkkeisiin; se voi olla vaikka yllättävä kova päänsärky, kuukautiskivut tai paikallinen lihaskipu. Monelle meistä ei ole kuitenkaan selvää, mitkä lääkkeet ovat tarkoitettu minkäkin kivun hoitoon, mitä riskejä niiden käyttöön liittyy ja milloin tiettyjen ryhmien kipulääkkeet eivät sovi olleenkaan. Kipulääkkeet eivät ole vaarattomia ja ne on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen, muutaman päivän pituiseen käyttöön ja tilapäisen kivun lievittämiseen. Lue blogista lisää kipulääkkeistä ja vinkkejä niiden turvalliseen käyttöön.

Kotihoito on tärkeää työtä vanhusten hyvinvoinnin kannalta

Mitä tehdä, jos vanhus ei pärjää enää yksin kotona? Kun ihminen vanhenee ja toimintakyky heikkenee paljon, kotiapu vanhukselle voi tulla ajankohtaiseksi. Kotihoidon tarve voi olla tilapäistä tai säännöllistä, riippuen vanhuksen kunnosta. Ennen kotihoidon aloittamista tehdään aina hoito- ja palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus. Kotihoito määritellään kotihoidon ja laitoshoidon yhdistelmäksi. Kotihoito on siis asiakkaalle tarjottavien hoitotoimenpiteiden kokonaisuus, joka perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, jonka tekee aina kotikunnan palveluohjaaja. Kuka voi saada kotihoitoa? Kotihoitoa on tarjolla iäkkäille, vammaisille tai muuten toimintakyvyttömille henkilöille.

Ostetaanpa apteekkituotteet netistä tai kivijalkaliikkeestä, on tarjolla lääkeneuvontaa ja palvelua

Monet palvelut ja muut kulutushyödykkeet voi nykyisin tilata myös netistä. Elintapamme, kuten myös työskentelymuotomme ja tapa, jolla kulutamme, ovat muuttuneet paljon ja muutos on ollut erittäin voimakasta viimeisten vuosien aikana. Tämänkertaisen kirjoituksen aiheena on muutos, jota kulutustottumuksissamme on tapahtunut ja mitä etuja on tuotteiden ja palveluiden ostamisella netistä. Nykypäivänä voit tilata, jopa apteekki tuotteet netistä suoraan kotiovellesi. Mukavaa, kun löysit blogin pariin ja tervetuloa lukemaan lisää tästä kiehtovasta aiheesta. Monet meistä tilaavat nykyisin netistä

Autoklaavit ja niiden huolto

Autoklaavi on kannella suljettava ilmatiivis paineastia ts. painehöyrylaite, ja lääketeollisuudessa sitä käytetään välineiden sterilisaatioon. Autoklaavissa muodostuu kuumaa vesihöyryä, joka on lämpötilaltaan noin +120°C ja sillä voidaan sterilisoida välineitä ja astioita. Jos olet kiinnostunut välinehuollosta ja siinä käytettävistä laitteista, tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on välinehuolto, autoklaavit ja autoklaavien huolto. Välinehuollolla on tärkeä osa infektioiden leviämisen estämisessä Välinehuolto on oma erikoistunut alansa, joka toimii terveydenhuollon ja tutkimusorganisaatioiden tukipalveluna. Välinehuollon tuottamat palvelut ovat olennaisen tärkeässä osassa tartuntojen ehkäisyssä.

Henkilökohtainen avustaja kotiin - ehkä sinullakin on oikeus saada avustaja?

Henkilökohtainen avustaja kotiin tarjoaa apuaan jokapäiväisissä tehtävissä, jossa otetaan huomioon tuettavan henkilön toimintarajoitteet ja kannustetaan häntä elämään mahdollisimman itsenäisesti henkilökohtaisista rajoituksista huolimatta. Henkilökohtainen apu voi olla esimerkiksi tukea opiskelussa, työssä, peseytymisessä tai ostoksilla käymisessä. Tukea voidaan tarjota myös liikuntaan, kotitöihin tai harrastuksiin. Vaikka henkilökohtaiset avustajat eivät yleensä ole sairaanhoitajia, he voivat tarvittaessa tehdä myös pieniä hoitotehtäviä. Jokainen hoitosuhde alkaa avustettavan tarpeiden arvioinnilla, mukaan lukien palveluntarve, hoitoaikaa koskevat mieltymykset ja henkilökohtaista avustajaa koskevat toiveet.